D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD, complint també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), us informem que les vostres dades s'incorporaran a un fitxer automatitzat, prèviament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades.

L'ús de les vostres dades personals tindrà caràcter confidencial i s'utilitzaran exclusivament per poder prestar-los els nostres serveis, així com per enviar-los informació de les societats o empreses que col·laboren habitualment amb la Domingo Roig Ferré SL. VEURE POLÍTICA DE PRIVACITAT

En cas de no donar el vostre consentiment, o per exercir el vostre dret d'accés, rectificació o cancel·lació, us preguem que ens envieu un missatge a [email protected]. El fitxer es troba al sistema informàtic del Carrer Larache 8, d'Amposta (Tarragona). El responsable del fitxer és Domingo Roig Ferré SL.

En virtut del que disposa el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, aquest contracte atorga el dret de desistiment, entès com la facultat del consumidor i usuari de deixar sense efecte el contracte subscrit. En el supòsit d'exercir l'esmentat dret seran retornades, sense cap penalització, les quantitats satisfetes pel consumidor i usuari, i aquest, a tornar tota la documentació rebuda al centre escollit de la Domingo Roig Ferré SL de forma immediata fent-se càrrec dels costos daquesta devolució. D'acord amb la normativa aplicable, per exercir el dret de desistiment vàlidament el consumidor i usuari ho ha de comunicar per escrit a la següent adreça: Domingo Roig Ferré SL: Antiga Crta.Freginals Km.0,6, 43870 Amposta (Tarragona). S'entén que el consumidor vol desistir quan remet el document de revocació a la persona indicada i ho comunica de manera fefaent, és a dir, mitjançant burofax, carta certificada o telegrama. El termini per exercir el dret de desistiment és de catorze dies naturals des de la subscripció del present contracte.